Επιστροφή στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αρχική Σελίδα Τμήματος
Πληροφορίες
Ακαδημαϊκά
Ανθρώπινο Δυναμικό
Έρευνα
Νέα
English

Εκπαίδευση
Κανονισμός Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία
Έντυπα
Προπτυχιακά Θέματα

Δείτε επίσης
Σελίδα Μαθήματος
  (Όπως τη διαμορφώνει
  ο διδάσκων)

 


Αρχική σελίδα

   Ξένη Γλώσσα - Ορολογία


Εισαγωγή Θεωρία Εργαστήριο Ανακοινώσεις
       

Περιεχόμενο Θεωρητικού Μαθήματος

1η Ενότητα: Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού
Κοινά και Ειδικά Αεροπορικά Εργαλεία. Μέτρα προστασίας και πρόληψη ατυχημάτων. Παχύμετρο, μικρόμετρο. Στοιχεία σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες-παράκυκλοι, ασφάλειες, συρματόσχοινα). Σωλήνες και συνδετικά σωλήνων.

2η Ενότητα: Υλικά κατασκευής αεροσκάφους
Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα υλικά. Χάλυβας, αλουμίνιο, νικέλιο, κράματα, πλαστικά και σύνθετα υλικά. Θερμικές κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υλικών. Διάβρωση και αντιδιαβρωτική προστασία.

3η Ενότητα: Καθαρισμός και χρώματα αεροσκάφους
Διαλύματα καθαρισμού, μηχανικός και χημικός καθαρισμός. Υλικά χρωματισμού αεροσκαφών. Εργαλεία επίστρωσης χρωμάτων. Κωδικοί χρωμάτων αναγνώρισης αεροσκάφους.

4η Ενότητα: Επίγεια Μέσα Υποστήριξης Α/φών
Αεροσυμπιεστής χαμηλής και υψηλής πίεσης. Μονάδες κλιματισμού - θέρμανσης και ψύξης. Μονάδες παροχής ηλεκτρικής ισχύος. Μονάδες εξυπηρέτησης υδραυλικού και πνευματικού συστήματος. Συσκευή προλίπανσης και εξοπλισμός λίπανσης. Συσκευές εξυπηρέτησης α/φων με άζωτο και οξυγόνο Μέσα ρυμούλκησης. Μέσα ανεφοδιασμού καυσίμου. Μέσα ανύψωσης (γρύλοι και σαμπάνια). Πρόσδεση α/φους και ασφάλιση επιφανειών ελέγχου.

5η Ενότητα: Αεροδυναμική αεροσκαφών
Αέρας και τυπική ατμόσφαιρα. Στοιχεία αεροτομής πτέρυγας αεροσκάφους. Στροβιλώδης και αστρόβιλη ροή. Αεροδυναμικές δυνάμεις. Οπισθέλκουσα πτέρυγας. Άντωση και μήκος εκπετάσματος πτέρυγας. Οριακό στρώμα. Στατική και δυναμική ευστάθεια αεροσκάφους. Διαμήκης, παρειακή και εγκάρσια ευστάθεια αεροσκάφους.

6η Ενότητα: Δομή αεροσκάφους
Άτρακτος και πτέρυγες. Κινητήρες και ατρακτίδια κινητήρων. Ουραία πτερύγια (οριζόντια και κατακόρυφο). Είδη κινητήρων αεροσκάφους (εμβολοφόροι, στροβιλοκινητήρες). Έλικα κινητήρα και πτερύγια έλικας.

7η Ενότητα: Υδραυλικό σύστημα αεροσκάφους
Υδραυλικές πιέσεις. Αντλίες, βαλβίδες και σωληνώσεις. Υδραυλικά έμβολα κι υδραυλικοί κινητήρες. Απλά υδραυλικά κυκλώματα.

8η Ενότητα: Σύστημα ελέγχου πτήσης αεροσκάφους
Συρματόσχοινα, οδηγοί συρματόσχοινων, έλεγχος έντασης και θφοράς συρματόσχοινων. Ράβδοι ελέγχου και σωλήνες ροπής.

9η Ενότητα: Σύστημα προσγείωσης
Τροχοί-επίσωτρα και συστήματα προσγείωσης. Αποσβεστήρες κρούσης. Σύστημα ανάσυρσης και έκτασης. Ηλεκτρικό και υδραυλικό σύστημα ανάσυρσης. Σύστημα έκτακτης ανάγκης. Συστήματα πηδαλιούχησης.

10η Ενότητα: Πυρασφάλεια και τροφοδοσία καυσίμου
Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και καπνού. Σύστημα πυρόσβεσης. Εξαρτήματα συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. Προειδοποιητικά συστήματα ελέγχου καυσίμου. Μέτρα ασφαλείας στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

11η Ενότητα: Συμπίεση, κλιματισμός, αποπάγωση αεροσκάφους
Βασικό σύστημα συμπίεσης και κλιματισμού. Σύστημα συμπίεσης αέρα. Σύστημα ελέγχου συμπίεσης. Αποπάγωση με πεπιεσμένο αέρα. Έλεγος αποποίησης και προστασίας βροχής. Αποπάγωση και αντιπάγωση αλεξινέμων.

12η Ενότητα: Σύστημα οξυγόνου και σωστικά μέσα
Σύστημα αέριου και υγρού οξυγόνου. Ατομικός εξοπλισμός χειριστή, αλεξίπτωτα, σύστημα εγκατάλειψης χειριστή.

Μέθοδος Διδασκαλίας Θεωρητικού Μαθήματος

Διαλέξεις
Προβολή διαλέξεων με Data Projector ή επιδιασκόπειο διαφανειών.

Συμπλήρωση τεστ αξιολόγησης
Στο τέλος κάθε διάλεξης οι σπουδαστές καλούνται να συμπληρώσουν τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες αφορούν θέματα της διάλεξης που προηγήθηκε.

Ανάθεση εξαμηνιαίας εργασίας
Ανά δύο οι σπουδαστές αναλαμβάνουν την εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας που αφορά στην εφαρμογή της ύλης που διδάχθηκαν για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης επισκευής τμήματος αεροσκάφους.

Χρήση Λογισμικού
Για την εκπόνηση της εξαμηνιαίας εργασίας οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν λογισμικό επεξεργασίας κειμένου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου, οι σπουδαστές θα παρουσιάσουν, στην αίθουσα των διαλέξεων, την εργασία που εκπόνησαν και στη συνέχεια θα την παραδώσουν προς βαθμολόγηση.

Τελική εξέταση
Περιλαμβάνει την ύλη των διαλέξεων όπως εφαρμόστηκαν για την εκπόνηση της εξαμηνιαίας εργασίας.

Αλγόριθμος βαθμολογίας θεωρητικού μαθήματος

Ως τελικός βαθμός του θεωρητικού μαθήματος υπολογίζεται ο μεγαλύτερος βαθμός που προκύπτει από τις δύο αλγεβρικές παραστάσεις που ακολουθούν:
Βαθμός Θ.Μ. = 0,4*Βαθμός Τ.Ε. + 0,4*Βαθμός Τ.Α. + 0,2*ΒαθμόςΕ
Όπου:
Βαθμός Θ.Μ. = Βαθμός Θεωρητικού Μαθήματος
Βαθμός Τ.Ε. = Βαθμός Τελικής Εξέτασης
Βαθμός Ε = Βαθμός Εργασίας
Βαθμός Τ.Α.= Βαθμός των Τεστ Αξιολόγησης (μέσος όρος των τεστ αξιολόγησης που πρέπει να παραδώσει κάθε σπουδαστής)

 

  © Copyright 2008 Dept. of Aircraft Technology. All Rights Reserved.  Σχεδιασμός σελίδων & πληροφορίες copyright | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα